tel: +48 602 174 967 mail: biuro@poleska.pl

Szczury, te niewielkie ssaki, towarzyszą człowiekowi od wieków. Niestety, zwykle są one przyczyną wielu problemów, często bardzo poważnych. Szczury to szkodniki, które szczególnie umiłowały sobie środowiska miejskie, takie jak Warszawa. Niemałym kłopotem są szczury w Warszawie. Ich ekspansja nie jest nowym zjawiskiem, z którym trzeba sobie poradzić. Pewne dzielnice zmagają się z prawdziwą plagą tych szkodników, dlatego też konieczne jest szybkie i skuteczne działanie mające na celu zwalczanie gryzoni. Deratyzacja szczurów to bardzo odpowiedzialne zadanie, wymagające profesjonalizmu i doświadczenia.

Profesjonalne odszczurzanie domów i mieszkań

Likwidacja gryzoni powinna odbywać się z pomocą fachowców. Warszawa to rejon działania firmy TCH Service, której specjalnością jest skuteczna deratyzacja. Zwalczanie szczurów w domu i mieszkaniu to zadanie dla specjalistów z TCH Service. Korzystając ze skutecznych i bezpiecznych narzędzi umożliwią oni pozbycie się problemów z gryzoniami w bardzo krótkim czasie. Poza przeprowadzeniem deratyzacji technicy pomogą w zabezpieczeniu domu i mieszkania przed powrotem problemu ze szczurami.

Czynności, które należy podjąć aby zapewnić jeszcze większą skuteczność deratyzacji, a w przyszłości zminimalizować możliwości powrotu niechcianych gości, to przede wszystkim poprawa stanu śmietników.

Nienależycie zabezpieczone śmietniki to bardzo częsta przyczyna pojawienia się gryzoni, gdyż resztki żywności przyciągają łakome szczury. Konieczna jest również kontrola szczelności drzwi oraz okien. Przedlądowi należy również poddać zabezpieczenie kratek wentylacyjnych, które często są stają się trasą dla szczurów, którą dostają się do domów i mieszkań. Podobny problem tyczy się otworów, przez które przechodzą kable, a także rury wodociągowe i kanalizacyjne. Technicy z TCH Service gwarantują pomoc w tych czynnościach.

Warszawa

Zwalczanie szczurów w magazynach i biurach

Problem ze szczurami bardzo często dotyka właścicieli magazynów oraz biur i firm. W takim wypadku należy szybko działać. Wtedy też konieczna jest deratyzacja szczurów. Warszawa to siedziba wielu firm, które borykają się z problemem gryzoni. Na terenie Warszawy znajduje się również setki magazynów, które dotyka lub może dotknąć problem z gryzoniami. Likwidacja gryzoni w magazynach i biurach to również zadanie dla firmy TCH Service.

zwalczanie szczurów

Deratyzacja szczurów w Warszawie przeprowadzana przez techników z TCH Service zgodna jest w pełni z zasadami GHP (Dobra Praktyka Higieniczna). Firma przeprowadza skuteczne i bezpieczne zwalczanie gryzoni. Wykonanie odpowiednich zabezpieczeń przez specjalistów oraz zastosowanie bezpiecznych dla człowieka środków chemicznych zapewni pewne odszczurzanie. Warszawa, jak inne duże miasta, boryka się z problemem szczurów, dlatego tez specjalistyczne usługi deratyzacyjne są konieczne. TCH Service to także pomoc w zabezpieczaniu magazynów, biur  oraz skuteczne zwalczanie szczurów. Warszawa i okolice to rejon, który firma obsługuje dając gwarancję na swoje działania.

Na świecie istnieje kilkadziesiąt gatunków szczurów. Na terenie Polski najbardziej powszechne są dwa gatunki szczurów, które mogą być przyczyną wielu szkód. Są to szczur wędrowny oraz szczur śniady. Innym gryzoniem, który również szkodzi człowiekowi jest mysz domowa. Przyczyną pojawienia się szczurów w domu, biurze czy magazynie, jest ich głód. Szczury pochłaniają bardzo duże ilości pokarmu. W ciągu dziesięciu dni potrafią zjeść więcej niż wynosi ich waga. Pożywienia szukają głównie w okolicach skupisk ludzkich, a konkretnie w śmieciach. Źle zabezpieczone śmietniki są przyczyną pojawienia się i żerowania szczurów i innych gryzoni. Także składowiska żywności, jak na przykład magazyny, które nie są szczelnie zabezpieczone, mogą stać się idealnym miejscem dla szczurów. Pojawienie się szczurów związane jest także z występowaniem cieków i zbiorników wodnych. Przykładem takich miejsc są parki, tereny zielone, w których dokarmia się ptactwo. Na tym korzystają także szczury. Miejsca, w które zapewnią gryzoniom dostęp do pożywienia umożliwią im również rozmnażanie. Szczury są najbardziej płodnymi ssakami, co może spowodować brak kontroli nad ekspansją gryzoni. Dlatego też konieczne jest szybkie działanie w momencie zauważenia problemu, najlepiej korzystając z usług profesjonalistów prowadzących odszczurzanie. Warszawa to teren działalności techników TCH Service – firmy zapewniającej skuteczną deratyzację.

Szczury w piwnicy

Szczury bardzo często występują w piwnicach domów oraz budynków. Jaka jest przyczyna pojawienia się szczurów w piwnicy? Przestrzeń ta jest często wykorzystywana do składowania zapasów jedzenia. Nienależyte zabezpieczenie i uszczelnienie piwnic umożliwia szczurom dostanie się do nich i żerowanie na zgromadzonej tam żywności. Piwnice często stają się inkubatorem do rozmnażania gryzoni, dlatego też konieczna jest bardzo szybka i skuteczna reakcja w chwili zaobserwowania występowania szczurów.

Szczury w kanalizacji

Kanalizacja może stać się prawdziwą autostradą dla szczurów. Bardzo często przyczyną pojawienia się szczurów w kanalizacji jest wrzucanie resztek żywności do zlewu czy muszli klozetowej. Wyrzucone pożywienie w konsekwencji trafia do kanałów. Żywność w kanałach bardzo skutecznie wabi szczury. Tępienie ich może być bardzo trudne. Szczury w kanalizacji często się rozmnażają. Poprzez kanalizację, rurami, szczury mogą dostać się także do budynków: domów, mieszkań, biur. Kanalizacja musi być uszczelniona i zabezpieczona. Pomoc w tych działaniach oraz pewne odszczurzanie zapewniają usługi firmy TCH Service.

Duże miasta to raj dla gryzoni, zapewniają im pożywienie, wodę oraz miejsce sprzyjające rozmnażaniu. Szczury w Warszawie to fakt, dlatego też konieczna jest skuteczna walka z nimi. Gryzonie te mogą być przyczyną wielu poważnych problemów. Szczury przenoszą ponad dwieście niebezpiecznych, groźnych dla zdrowia a nawet życia chorób, jak na przykład: gorączka szczurza, leptospiroza (choroba Weila), salmonelloza, dżuma oraz wiele innych. Szury są także przyczyną zanieczyszczeń. Mocz, odchody, krew, szczurza ślina, sierść, a nawet części ciała to brudy zostawiane przez te gryzonie, pełne nie tylko niebezpiecznych zarazków, ale także nieestetycznych doznań. Szczury są szkodnikami, które przegryzają rury oraz przewody elektryczne, co często jest przyczyną powstawania pożarów. Gryzonie żerujące w magazynach żywności nie tylko zakażają pożywienie, ale także zjadają jego ogromne ilości. Występowanie szczurów powinno być jak najszybciej zwalczane.

Szczury to bardzo inteligentne ssaki, dlatego też ich wytępienie jest niezwykle trudne. Mało który ze szkodników może prowadzić do takich problemów, do jakich prowadzą szczury. Jak wytępić gryzonie domowymi sposobami? Popularne trutki na szczury nie zawsze skutecznie radzą sobie z problemem. Dzieje się tak, gdyż szczury „sprawdzają” znalezione pożywienie wysyłając najsłabszego osobnika. Zwalczając szczury w domu należy korzystać z preparatów, które powodują śmierć gryzonia po kilku dniach. Ważne jest by zacząć od odpowiedniego zabezpieczenia resztek pokarmów, żeby szczury nie miały do niech dostępu. Nie można wrzucać ich do zlewu czy muszli klozetowej. Tą drogą często przywędrować mogą szczury. Dodatkowe uszczelnienie śmietników, wentylacji oraz rur i przestrzeni prowadzenia kabli zapobiega dostaniu się gryzoni do domu. Obserwując narastający problem ze szczurami warto skorzystać z usług profesjonalnej firmy zajmującej się deratyzacją. Najlepszy sposób na szczury to pomoc firmy TCH Service. 

Poleska3 - Centrum Handlu i usług

Nie wiesz od czego zacząć?


Potrzebujesz pomocy w dobrze odpowiedniego rozwiązania dla Twojego problemu?